infoDecyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 r., wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy zostaje ograniczone:

 

1. Dla dzieci, którym rodzice/opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki będą pełnione dyżury w dniach 12 i 13 marca.

2. Zajęcia w świetlicy zawieszone zostają od 16 do 27 marca 2020 r.