________________________________________________________________________________

logo dobry_start

DOBRY START DLA UCZNIA

  

Pokój nr 100

Miejscowości: Bratkowice nr 1-575, Błędowa Zgłobieńska od nr 120 - 157, Trzciana
Telefon bezpośredni: 17 86 70 142

Pokój nr 101

Miejscowości: Błędowa Zgłobieńska od 1-119, Rudna Wielka
Telefon bezpośredni: 17 86 70 136

Miejscowości: Bratkowice od nr 576 do 824, Dąbrowa
Telefon bezpośredni: 17 86 70 146

Miejscowości: Mrowla, Świlcza, Woliczka
Telefon bezpośredni: 17 86 70 166

 
Fax: 17 85 60 338
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek – piątek od 7:30 do 15:00

_____________________________________________________________

2019 dobry start s1300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole, co oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2019/2020) składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie i będą przyjmowane :

  • elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy ( budynek Urzędu Gminy w Świlczy), pokój nr 100 i 101 (I piętro)

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2019 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

Adres poczty elektronicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, z którego będą wysyłane informacje do klientów o przyznaniu świadczenia Dobry Start: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacja generowana jest automatycznie i nie należy na nią odpowiadać, ani udzielać dodatkowych informacji.

_____________________________

Do pobrania: