________________________________________________________________________________

fundusz alimentacyjnyINFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2020

Informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy trwający do 30 września 2020 r.
 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. 2019/2020 będą przyjmowane od dnia:

 • 01 lipca 2019r. drogą elektroniczną
 • 01 sierpnia 2019r. w formie tradycyjnej (papierowej).

 
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożone drogą elektroniczną w lipcu 2019 r., zachęcamy zatem do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia czy PUE ZUS.


Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku oraz o wyegzekwowanych alimentach w 2018.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. 2019/2020 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • od 1 lipca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019 r.
 • od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.
 • od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 29 lutego 2020 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 (I piętro p. 101) od poniedziałku w godz. od 07:30 do 17:30 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:00.

Druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączniki są dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

Druki wniosków wydawane będą również w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 101 (I piętro).
 

WAŻNE: Zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych na okres świadczeniowy 2019/2020. Kryterium zostanie podwyższone do kwoty 800 zł na osobę w rodzinie.